facebook

ПОСАДОВІ ОКЛАДИ (ТАРИФНІ СТАВКИ) ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ І НАУКИ НА 2020, 2021 ТА 2022 РІК


Посадові оклади (тарифні ставки) педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів освіти і науки на 2020, 2021 та 2022 рік.

З метою поетапної реалізації положень частини другої статті 61 Закону України “Про освіту” та частини другої статті 36 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” Кабінет Міністрів України, затвердивши постанову від 10.07.2019 р. № 822, для педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів освіти і науки з 1 січня 2020 року установив нові правила розрахунку посадових окладів (тарифних ставок), відмінні від тих, які діяли до цього і за якими розраховуються посадові оклади всіх інших працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери.

Відповідно до частини першої статті 75 Бюджетного кодексу України Міністерство фінансів України листом від 05.09.2019 р. № 05110-14-6/22263 довело до виконавчого органу Київської міської ради і обласних державних адміністрацій інформацію про особливості складання розрахунків до проектів місцевих бюджетів на 2020 рік та прогнозів місцевих бюджетів на 2021 – 2022 роки.

Для планування видатків з бюджету на виплату заробітної плати в листі наведені наступні прогнозні показники:
а) прожитковий мінімум для працездатних осіб на 1 січня:

– 2020 р. – 2 102 грн.;
– 2021 р. – 2 270 грн.;
– 2022 р. – 2 445 грн.

б) мінімальна заробітна плата з 1 січня:

– 2020 р. – 4 723 грн.;
– 2021 р. – 5 003 грн.;
– 2022 р. – 5 290 грн.

З метою надання допомоги при складанні проектів бюджетів на 2020 рік, для використання в роботі під час планування видатків з бюджету на виплату заробітної плати на 2020 – 2022 роки нами доповнені необхідними показниками Схеми посадових окладів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 822 “Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки”, які наразі представляємо до вашої уваги.

СХЕМА
посадових окладів (ставок заробітної плати)
педагогічних працівників на період до 2023 року

Найменування посади Коефіцієнт визначення посадового окладу (ставки заробітної плати) у співвідношенні до прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року, розмір посадового окладу (ставки заробітної плати), (грн.).
2020 рік 2021 рік 2022 рік 2023 рік
Прожитковий мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року 2 102 2 270 2 445
Завідувач: навчально-консультаційного пункту; інтернату при школі; заочного відділення школи; фільмотеки;асистент вчителя-реабілітолога, асистент вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним та інтегрованим навчанням, асистент вихователя дошкільного навчального закладу в інклюзивній групі, асистент викладача, асистент майстра виробничого навчання;

консультант психолого-медико-педагогічної консультації;

помічник директора з режиму, старший черговий з режиму, черговий з режиму загальноосвітнього навчального закладу для дітей, які потребують особливих умов виховання;

музичний керівник дошкільного навчального закладу, художній керівник, інструктор: з фізкультури, з праці, слухового кабінету (без категорії, друга категорія, перша категорія);

культорганізатор, екскурсовод, інструктор з туризму, акомпаніатор, старший вожатий;

перекладач-дактилолог;

методист університету, академії, інституту, методист із складення кінопрограм

2,5 / 5 255 3,0 / 6 810 3,5 / 8 558 4
Музичний керівник дошкільного навчального закладу, художній керівник, інструктор: з фізкультури, з праці, слухового кабінету (вища категорія);керівник: гуртка, секції, студії та інших форм гурткової роботи;

завідувач (керівник): навчально-виробничої (навчальної) майстерні; навчально-методичного кабінету; відділення закладу вищої освіти I—
II рівня акредитації (в тому числі у структурі університету, академії та інституту); виробничої (навчальної) практики;

керівник фізичного виховання;

завідувач лабораторії (кабінету) закладів вищої освіти I—IV рівня акредитації (у тому числі закладу вищої освіти I—
II рівня акредитації у структурі університету, академії та інституту), закладу післядипломної освіти;

завідувач: відділу, лабораторії, кабінету позашкільного навчального закладу

2,75 / 5 781 3,3 / 7 491 3,9 / 9 536 4,4
Вчитель (всіх спеціальностей), викладач, вихователь, логопед, педагог з професійного навчання,  практичний психолог, педагог-організатор, концертмейстер, соціальний педагог, методист (без категорії, друга категорія, перша категорія) 3,03 / 6 369 3,63 / 8 240 4,24 / 10 367 4,84
Вчитель (всіх спеціальностей), викладач, вихователь, логопед, педагог з професійного навчання,  практичний психолог, педагог-організатор, концертмейстер, соціальний педагог, методист (вища категорія);вихователь-методист, завідувач логопедичного пункту, майстер виробничого навчання;

керівник: навчального, навчально-методичного відділу закладу вищої освіти; лабораторії (кабінету) навчально-методичного (методичного) закладу

3,33 / 7 000 3,99 / 9 057 4,66 / 11 394 5,32
Директор (начальник, завідувач): закладу загальної середньої освіти, філій опорних закладів загальної середньої освіти; закладу професійної (професійно-технічної) освіти;  закладів вищої освіти I—II рівня акредитації (у тому числі у структурі університетів, академій та інститутів) — з кількістю учнів/студентів до 300 осіб;міжшкільних закладів усіх типів і найменувань 4,5 / 9 459 5,4 / 12 258 6,3 / 15 404 7,2
Директори (начальники, завідувачі): закладів загальної середньої освіти з кількістю учнів до 1000 осіб;професійної (професійно-технічної) освіти; закладів вищої освіти I—II рівня акредитації (у тому числі у структурі університетів, академій та інститутів), з кількістю учнів/студентів до 800 осіб;

директор (завідувач) закладу післядипломної освіти;

директор (завідувач) навчально-методичного закладу;

завідувач психолого-медико-педагогічної консультації;

керівник (директор) інклюзивно-ресурсного центру;

завідувач ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти;

завідувач (директор): закладу дошкільної освіти, школи естетичного виховання, закладу позашкільної освіти

5,0 / 10 510 6,0 / 13 620 7,0 / 17 115 8
Директори (начальники, завідувачі): закладів загальної середньої освіти з кількістю учнів 1000 і більше осіб;професійної (професійно-технічної) освіти; закладів вищої освіти I—II рівня акредитації (у тому числі у структурі університетів, академій та інститутів), з кількістю учнів/студентів 800 і більше осіб 7,5 / 15 765 9,0 / 20 430 10,5 / 25 673 12

Примітка.
1. Посадовий оклад (ставка заробітної плати) визначається шляхом множення прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року на встановлений коефіцієнт.

2. У разі коли посадовий оклад (ставка заробітної плати) визначено у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище — заокруглюються до однієї гривні.

3. Посадові оклади старших майстрів професійних (професійно-технічних) закладів освіти та завідувачів філіалів професійних (професійно-технічних) закладів освіти, закладів вищої освіти I—II рівня акредитації (у тому числі у структурі університетів, академій та інститутів) установлюються на 5—15 відсотків нижче розміру посадового окладу керівника, визначеного за схемою посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічних працівників, затвердженою цією постановою.

4. Посадові оклади старших викладачів закладів вищої освіти I—II рівня акредитації (у тому числі у структурі університетів, академій та інститутів) встановлюються вище на 5 відсотків ставки заробітної плати викладача вищої категорії;

5. Ця Схеми посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічних працівників застосовується з 1 січня 2020 року на період до 2023 року включно.

СХЕМА
посадових окладів науково-педагогічних працівників на період до 2023 року

Найменування посади Коефіцієнт визначення посадового окладу (ставки заробітної плати) у співвідношенні до прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року, розмір посадового окладу, (грн.).
2020 рік 2021 рік 2022 рік 2023 рік
Прожитковий мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року 2 102 2 270 2 445
Завідувач: аспірантури, докторантури, інтернатури, підготовчого відділення;викладач-стажист 3,13 / 6 579 3,75 / 8 513 4,38 / 10 709 5
Викладач, асистент, вчений секретар, старший викладач;керівник навчально-наукового або науково-виробничого центру 3,76 / 7 904 4,5 / 10 215 5,26 / 12 861 6
Доцент;професор 4,51 / 9 480 5,4 / 12 258 6,31 / 15 428 7,2
Керівник навчально-наукового або науково-виробничого інституту;керівник закладу  післядипломної  освіти  для  осіб з вищою освітою (у тому числі з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста), обов’язковість підвищення кваліфікації яких передбачена законом;

завідувач кафедрою (професор), декан, керівник філії

5,41 / 11 372 6,48 / 14 710 7,57 / 18 509 8,64
Ректор 8,12 / 17 068 9,72 / 22 064 11,36 / 27 775 12,96

 

Примітка.
1. Посадовий оклад (ставка заробітної плати) визначається шляхом множення прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року на встановлений коефіцієнт.

2. У разі коли посадовий оклад (ставка заробітної плати) визначено у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище — заокруглюються до однієї гривні.

3. Тарифні розряди провідних концертмейстерів та концертмейстерів вищих навчальних закладів III—IV рівня акредитації (факультетів, відділень) з підготовки працівників мистецтв, учителів музики і співів установлюються на рівні тарифних розрядів, передбачених відповідно для старшого викладача і викладача;

4. Ця Схеми посадових окладів науково-педагогічних працівників застосовується з 1 вересня 2020 року на період до 2023 року включно.

СХЕМА
посадових окладів керівних, наукових та інших працівників (які проводять наукові і науково-технічні розробки) науково-дослідних інститутів (центрів), їх філіалів, інших наукових установ і організацій, науково-дослідних частин закладів вищої освіти та науково-дослідних інститутів у складі закладів вищої освіти, науково-дослідних секторів, проблемних науково-дослідних лабораторій у складі закладів вищої освіти на період до 2023 року

Найменування посади Коефіцієнт визначення посадового окладу (ставки заробітної плати) у співвідношенні до прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року, розмір посадового окладу, (грн.).
2020 рік 2021 рік 2022 рік 2023 рік
Прожитковий мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року 2 102 2 270 2 445
Працівники, які проводять наукові та науково-технічні розробки: провідний фахівець, фахівець, стажист-дослідник, техніки всіх спеціальностей 2,5 / 5 255 3,0 / 6 810 3,5 / 8 558 4
Завідувач (начальник) відділу науково-дослідного інституту (центру), його філіалу: патентно-ліцензійного, стандартизації, науково-технічної інформації, який виконує наукову, науково-технічну або науково-організаційну роботу;завідувач (начальник) сектору (бюро, групи), який входить до складу патентно-ліцензійного, стандартизації, науково-технічної інформації відділів науково-дослідного інституту (центру), його філіалу, який виконує наукову, науково-технічну або науково-організаційну роботу;

головний інженер (конструктор, технолог, архітектор) проекту наукової установи, організації;

завідувач (начальник): конструкторського, технологічного, проектного, розвідувального, технічного, виробничого та інших основних структурних підрозділів, архітектурно-планувальної майстерні наукової установи, організації; завідувач (начальник) відділу: патентно-ліцензійного, стандартизації, науково-технічної інформації, який виконує наукову, науково-технічну або науково-організаційну роботу в науковій установі, організації;

головний інженер у науково-дослідній частині закладу вищої освіти та науково-дослідному інституті у складі закладу вищої освіти;

головний інженер (конструктор, технолог, архітектор) проекту в науково-дослідній частині закладу вищої освіти, який виконує наукову, науково-технічну або науково-організаційну роботу;

завідувач (начальник): конструкторського, технологічного, проектного, розвідувального, технічного, виробничого та інших основних структурних підрозділів, архітектурно-планувальної майстерні; завідувач (начальник) відділу: патентно-ліцензійного, стандартизації, науково-технічної інформації, який виконує наукову, науково-технічну або науково-організаційну роботу;

головні: архітектор, металург, механік, енергетик, економіст, метролог та інші головні фахівці в основних відділах (відділеннях, лабораторіях), архітектурно-планувальних майстернях наукової установи, організації, який виконує наукову, науково-технічну або науково-організаційну роботу;

завідувач (начальник): конструкторського, технологічного, проектного, розвідувального, технічного, виробничого та інших основних структурних підрозділів, архітектурно-планувальної майстерні; завідувач (начальник) відділу: патентно-ліцензійного, стандартизації, науково-технічної інформації, який виконує наукову, науково-технічну або науково-організаційну роботу;

науковий співробітник;

молодший науковий співробітник

3,76 / 7 904 4,5 / 10 215 5,26 / 12 861 6
Директор філіалу науково-дослідного інституту;завідувач науково-дослідного відділу (відділення, лабораторії) науково-дослідного інституту (центру), його філіалу; учений секретар науково-дослідного інституту;

завідувач науково-дослідного відділу (лабораторії) наукової установи, організації;

завідувач науково-дослідного сектору (лабораторії), що входить до складу науково-дослідного відділу (відділення, лабораторії) науково-дослідного інституту (центру), його філіалу; учений секретар філіалу науково-дослідного інституту;

завідувач науково-дослідного сектору (групи), що входить до складу науково-дослідного відділу (лабораторії) наукової установи, організації;

завідувач науково-дослідного відділу (лабораторії) науково-дослідної частини закладу вищої освіти, науково-дослідного інституту в складі закладу вищої освіти, учений секретар науково-дослідної частини закладу вищої освіти;

завідувач науково-дослідного сектору (лабораторії, групи), що входить до складу науково-дослідного відділу (лабораторії) науково-дослідної частини закладу вищої освіти, науково-дослідного інституту у складі закладу вищої освіти;

завідувач (начальник): науково-дослідного сектору, проблемної науково-дослідної лабораторії закладу вищої освіти;

завідувач відділу (лабораторії) науково-дослідного сектору, проблемної науково-дослідної лабораторії закладу вищої освіти;

завідувач (начальник): науково-дослідної частини закладу вищої освіти, директор (начальник, завідувач) науково-дослідного інституту в складі закладу вищої освіти;

головний науковий співробітник;

провідний науковий співробітник;

старший науковий співробітник

4,51 / 9 480 5,4 / 12 258 6,31 / 15 428 7,2
Директор науково-дослідного інституту (центру);директор (начальник, завідувач) наукової установи, організації 6,49 / 13 642 7,78 / 17 661 9,08 / 22 201 10,37

Примітка.
1. Посадовий оклад (ставка заробітної плати) визначається шляхом множення прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року на встановлений коефіцієнт.

2. У разі коли посадовий оклад (ставка заробітної плати) визначено у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище — заокруглюються до однієї гривні.

3. Посадові оклади керівних працівників проблемних науково-дослідних лабораторій закладів вищої освіти поширюються на керівних працівників проблемних науково-дослідних лабораторій, які є структурними підрозділами науково-дослідних частин, науково-дослідних інститутів та науково-дослідних секторів закладів вищої освіти;

4. Ця Схеми посадових окладів керівних, наукових та інших працівників застосовується з 1 вересня 2020 року на період до 2023 року включно

Джерело.